Studiju iespējas

Norstat aptaujas dati liecina – vairāk kā 90% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka skolotājam ir būtiska loma jaunatnes un nākotnes sabiedrības personību un vērtību radīšanā. Gan sabiedrības attieksme, gan daudzās brīvās darba vietas apliecina – Latvijai skolotāji ir svarīgi un vajadzīgi tieši tagad! Šeit tu uzzināsi, kādas ir tavas iespējas apgūt skolotāja profesiju vai profesionāli augt izglītības nozarē!

Studiju iespējas

Norstat aptaujas dati liecina – vairāk kā 90% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka skolotājam ir būtiska loma jaunatnes un nākotnes sabiedrības personību un vērtību radīšanā. Gan sabiedrības attieksme, gan daudzās brīvās darba vietas apliecina – Latvijai skolotāji ir svarīgi un vajadzīgi tieši tagad! Šeit tu uzzināsi, kādas ir tavas iespējas apgūt skolotāja profesiju vai profesionāli augt izglītības nozarē!

Kāda iespēja ir piemērotākā tieši tev?

Ja tev nav augstākās izglītības un vēlies kļūt par

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”
profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs”
profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs”
profesionālā bakalaura studiju programma “Speciālā izglītība”
profesionālā bakalaura studiju programma “Sociālais pedagogs”
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs”
profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs”
profesionālā bakalaura studiju programma “Sporta zinātne”

Ja tev ir augstākā izglītība un vēlies kļūt par

Skolotāju izglītības projekts “Mācītspēks”

Ja tev ir augstākā izglītība un vēlies augt izglītības nozarē

maģistra studiju programma “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai”
maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes”
profesionālā maģistra studiju programma “Sporta izglītība”
doktora studiju programma “Izglītības zinātnes”
doktora studiju programma “Sporta zinātne”
© 2022 EsiSkolotājs