Studiju iespējas

Norstat aptaujas dati liecina – vairāk kā 90% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka skolotājam ir būtiska loma jaunatnes un nākotnes sabiedrības personību un vērtību radīšanā. Gan sabiedrības attieksme, gan daudzās brīvās darba vietas apliecina – Latvijai skolotāji ir svarīgi un vajadzīgi tieši tagad! Šeit tu uzzināsi, kādas ir tavas iespējas apgūt skolotāja profesiju vai profesionāli augt izglītības nozarē!

Iepazīsties ar augstskolu piedāvātajiem studiju virzieniem

Ja tev nav augstākās izglītības un vēlies kļūt par

Pirmsskolas skolotāju

Kur apgūt?

Sākumizglītības skolotāju

Kur apgūt?

Pamata un vidējās izglītības skolotāju

Kur apgūt?

Speciālās izglītības skolotāju

Kur apgūt?

Sporta skolotāju

Kur apgūt?

Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotāju

Kur apgūt?

Ja tev ir augstākā izglītība un vēlies kļūt par

Pamata un vidējās izglītības skolotāju

ja vēl neesi ieguvis/-usi skolotāja kvalifikāciju

Kur apgūt?

Cita mācību priekšmeta skolotāju

ja jau esi ieguvis/-usi skolotāja kvalifikāciju

Kur apgūt?

Ja tev ir augstākā izglītība un vēlies augt izglītības nozarē

Maģistra līmenī

Kur apgūt?

Doktora līmenī

Kur apgūt?