Studējot jātver visas zināšanas, ko vien var iegūt

Studējot jātver visas zināšanas, ko vien var iegūt

Reinis Maurītis ir absolvējis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (JVLMA) gan bakalaura, gan maģistra līmenī. Ikdienā viņš strādā par mūzikas skolotāju un uzskata, ka viens no vērtīgākajiem studiju laika ieguvumiem ir tieši satiktie cilvēki un profesionālie pasniedzēji.

Vēlme pietuvināties kultūras jomai

Es esmu no Salacgrīvas puses, bet pašlaik, pēc akadēmijas absolvēšanas, turpinu strādāt par mūzikas skolotāju vispārizglītojošā skolā un strādāju ar bērniem no 4. līdz 9. klasei. Esmu arī tik tikko pabeidzis maģistra līmeņa studijas saistībā ar mūzikas mācību. Līdz ar to varu teikt, ka turpinu sevis izglītošanu, vienlaicīgi izglītojot arī skolēnus Rīgas 49. vidusskolā.

Studijas JVLMA un mūzikas skolotāja profesiju izvēlējos, jo  sapratu, ka skolotājam ir plašas iespējas darba tirgū. Turklāt vēlējos padziļināti un profesionāli studēt mūziku un pietuvināties kultūras jomai vairāk, nekā tas bija iespējams pirms tam. Un varu teikt, ka gan studējot, gan pēc absolvēšanas, saskarsme ar kultūru ir bijusi ļoti liela, un arī draugu pulks izveidojies gana plašs.

Vērtīgi gan satiktie cilvēki, gan iegūtās zināšanas

Es uzskatu, ka viens no lielākajiem ieguvumiem studiju laikā, ir satiktie cilvēki – gan kursabiedri, gan pasniedzēji. Augstu novērtēju to, ka ar pasniedzējiem kontakts nepazūd arī pēc absolvēšanas. Ja rodas tāda vajadzība, droši vari piezvanīt vai uzrakstīt pasniedzējam, lai pakonsultētos par kādu jautājumu vai radušos problēmu. Ļoti vērtīgi bija arī kursabiedri, kas palīdzēja viens otram tikt galā ar grūtībām, kas radās studiju procesā. Taču ļoti noder arī studiju programmā iekļautās metodikas lekcijas. Pateicoties tām, zinu, kā strādāt ar skolēniem, kādus paņēmienus izmantot, lai mācību stundas būtu radošas, interesantas un vērtīgas. 

Domājot par pasniedzējiem un viņu sniegtajām zināšanām, vēlos pieminēt arī to, ka ļoti svarīgi ir tvert no katra pasniedzēja visu, ko viņš spēj dot, jo nekad nevar zināt, kas no tā visa noderēs un kā dzīve iegriezīsies.

Maģistrantūrā jāstudē tikai tad, ja to vēlies

Viens no iemesliem, kāpēc es izvēlējos studēt maģistrantūrā, bija docētāja rosinājums turpināt studijas un arī manis paša vēlme padziļināti studēt iepriekš apgūto, kā arī attīstīt jaunas prasmes un iegūt jaunas zināšanas. No maģistra studijām visvairāk patika tas, ka lekcijas bija individuālas – tikos ar pasniedzējiem aci pret aci un varēju uzdot visus sev interesējošos jautājumus. Citiem tas iespējams varētu nepatikt vai pat baidīt, bet man ļoti patika. Arī man pašam tas deva lielāku atbildības sajūtu studiju procesam. Taču noteikti jāņem vērā tas, ka lai studētu maģistrantūrā, jābūt arī iedvesmai ko padziļinātāk apgūt.

Uzzini vairāk par pedagoģijas un izglītības zinātņu studiju iespējām! 

Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā pieejamajām studiju programmām jaunajiem pedagogiem plašāka informācija pieejama šeit.


Citi raksti