Skolotāja komunikācijas forma ir viens no veiksmīgas pedagoģijas pamatnosacījumiem

Skolotāja komunikācijas forma ir viens no veiksmīgas pedagoģijas pamatnosacījumiem

Lai gūtu praktisku pieredzi, apzinātu labās prakses piemērus un iedvesmotos no savas jomas profesionāļiem, 1. martā Indukcijas gada programmas dalībnieki un pilnveides grupu kuratori devās pieredzes apmaiņā uz četrām dažādām izglītības iestādēm.

Indukcijas gada projekts ir veidots ar mērķi sniegt atbalstu pedagoģijas studiju absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai tādējādi nodrošinātu viņu tālāku iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicinātu palikšanu pedagoga profesijā. 

Pieredzes apmaiņas dienas pirmajā daļā projekta dalībniekus no visas Latvijas viesmīlīgi uzņēma Montesori pirmsskola “Pērļu māja”, pirmsskola “Ketes māja”, privātskola “Patnis”, Montesori pirmsskola un sākumsskola “Pētnieku darbnīca”, kas  dalībniekiem sniedza iespēju vērot nodarbības, praktizējot vērošanas lapu aizpildīšanu, izzināt pedagoģisko pieeju un iepazīt izglītības iestādes vidi, resursus, izmantotās metodes un vadības principus. 

Savukārt dienas otrajā daļā privātskolā “Patnis” notika dalīšanās iespaidos un atziņās par pieredzēto, kopīgs Montesori pedagoģijai raksturīgais klusuma vingrinājums, pārdomas rosinošs praktiskais uzdevums, kā arī tuvāka iepazīšanās ar citiem projekta dalībniekiem. 

“Smēlos idejas, kuras ieviest savā darba ikdienā,” uzsver projekta dalībniece, akcentējot, ka šāda veida pieredzes apmaiņas dienas ir ļoti noderīgas, lai pilnveidotos un uzlabotu savu turpmāko darbu. Atsauksmēs īpaši izcelts kopā pavadītais laiks, kas lika aizdomāties par darbavietu un sevi tajā, kā arī to, ka skolotāja komunikācijas forma ir viens no veiksmīgas pedagoģijas pamatnosacījumiem  

“Nodarbībās pavadītais laiks apliecināja, ka bērni ļoti labi spēj nodarbināt sevi mācību procesā, ja vide ir atbilstoša bērnu vajadzībām un skolotājas zina, kurā brīdī būt par atbalstu, iesaistoties bērna darbībās, un kurā brīdī vienkārši baudīt mācību procesu no malas,” pauž viena no projekta dalībniecēm.  

Dalībnieku stāsti, ieguvumi un pieredzētais:  

  • Pirmā atziņa: ja skolotājam piemīt spēja vadīt klasi, tad nav svarīgi, vai tajā ir trīs vai 23 skolēni. Viņš spēs saprasties ar jebkura skaita skolēnu grupu. Otrā atziņa: ja skolēns sasveicinās ar skolotāju, izmantojot "Čau!", nevis "Labdien!", tas nenozīmē, ka skolēns neciena skolotāju. Tas nozīmē, ka skolotāja un skolēna savstarpējas attiecības ir draudzīgas, "ģimeniskas", bet tajā pat laikā atvērtās, patiesas un cieņpilnas. Trešā atziņa: iepazinos ar fantastiskiem, zinošiem, radošiem, proaktīviem skolotājiem, ar kuriem būšu priecīga sadarboties arī turpmāk. 

  • Pieredze – ar dziesmu jebkurš darbs ir padarāms. Metodes – cieņpilna attieksme pret Latvijas tradīcijām un to apgūšana mācību procesā. Emocijas – sirdssiltas jau ienākot pirmsskolā, sastopoties ar jaukiem un atsaucīgiem bērnu tētiem, kuri palīdzēja nokļūt nepieciešamajā vietā. 

  • Ieguvu idejas savam darbam. Vēlos turpināt mācības, kaut šis projekts noteikti ir vērtīgāks par mācībām 2,5 gadu garumā. 

  • Skolotāja komunikācijas forma ir viens no veiksmīgas pedagoģijas pamatnosacījumiem. Cik mēs katrs esam dažādi savos redzējumos un cik daudz mums vēl jāmācās! 

  • Kopā pavadītais laiks lika aizdomāties par manu darbavietu un mani tajā. Aizdomājos par laiku, kurš man ir ļoti maz, un, vai patiešām gribu to ziedot jaunas pirmsskolas izglītības iestādes izveidei (iesāku mācības Latvijas Universitātē ar domu izveidot savu, privāto mācību iestādi). Uzskatu, ka pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ir “pārlādētas” ar dažādiem mācību materiāliem, kuri ir gan neefektīvi, gan netiek lietderīgi izmantoti. Protams, lielākais ieguvums ir attiecības! Svarīgi! Ja grupā ir divi pedagogi un viņu palīgs – tad mācības, kursi un šāda pieredzes apmaiņai ir jābūt visiem. Pretējā gadījumā tu/es paliekam mazākumā un kaut ko mainīt ir ļoti grūti, pat teiktu, ka neiespējami. 

  • Ieguvu virzienus, kontaktus, kurp lūkoties, lai uz pirmsskolu uzaicinātu interesantas teātra izrādes, kas manā darba vietā šobrīd būtu ļoti aktuāli. Man atziņa: “Kad manā iestādē gaidīti tiks viesi, noteikti piedomāšu, lai nekristu acīs vāzē vītušie ziedi un "radošais bardaks" (nekārtība) pie un uz skolotāju galda.” Guvu iedvesmu, manuprāt, ļoti efektīvai mēneša apgūtās tēmas refleksijai. 

  • Vērtīgi ir paciemoties, apskatīties un dalīties pieredzē. Pieredzes apmaiņas diena, kuru pavadīju "Ketes māja", sniedza pozitīvu lādiņu. Patika, ka pirmsskolas iestādē bērnu skaits grupiņās ir krietni mazāks kā pašvaldības iestādēs. Smēlos arī kādas idejas, kuras ieviest savā darba ikdienā. 

  • Jūtos fantastiski. Paldies par to, ka rādītās stundas nebija "mākslīgas"! Tas nebija speciāli sagatavotas "paraugstundas", bet ikdienas "normālas" stundas. Apzinājos, ka katra mana stunda var nebūt ideāla. Un, ja kaut kas notiek ne pēc plāna, tad tas ir dabiski un normāli. 

  • Jutos pieņemta, atbalstīta, stiprināta, iepriecināta un ieguvu pozitīvu emociju "vitamīnu" devu. 

Par Indukcijas gada projektu 

Eiropas Sociālā fonda Plus projektu “Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas” (Nr. 4.2.2.7/1/23/I/001) īsteno projekta vadošais partneris Latvijas Universitāte un projekta partneri Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Projekta mērķis ir sniegt indukcijas gada atbalstu pedagoģijas studiju absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai nodrošinātu viņu tālāku iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicinātu palikšanu skolotāja profesijā. 


Citi raksti