Sākusies jaunu dalībnieku uzņemšana Indukcijas gada projektā

Sākusies jaunu dalībnieku uzņemšana Indukcijas gada projektā

Pieteikties dalībai projektā tiek aicināti pedagogu sagatavošanas studiju programmu 2023. un 2024. gada absolventi, kas nodarbināti izglītības iestādēs un kuri vēlas saņemt projekta atbalstu 2024./2025. mācību gadā.

ESF+ projekts “Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas” (Nr. 4.2.2.7/1/23/I/001) īsteno mērķi sniegt indukcijas gada atbalstu pedagoģijas studiju absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai nodrošinātu viņu tālāku iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicinātu palikšanu pedagoga profesijā.

Projekta sniegtais atbalsts ietver:

  • regulāras tikšanās ar citiem jaunajiem skolotājiem un zinošu kuratoru pilnveides grupās savā reģionā;
  • individuālu kuratora atbalstu stundu/nodarbību vērošanā, kas palīdzēs veidot pārliecību par sevi izglītības iestādes vidē;
  • profesionālo zināšanu pilnveidi izvēlētajā profesionālās pilnveides programmā docētāju vadībā;
  • mērķstipendiju līdz 200 EUR mēnesī.

Pieteikumi no pedagogu sagatavošanas studiju programmu absolventiem tiek gaidīti no 2024. gada 17. jūnija līdz 15. jūlijam. Pieteikšanās informāciju absolventi saņem savos e-pastos. Plašāka informācija ir atrodama arī projekta mājas lapā un rakstot uz e-pasta adresi: .

Par Indukcijas gada projektu

Eiropas Sociālā fonda Plus projektu “Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas” (Nr. 4.2.2.7/1/23/I/001) īsteno projekta vadošais partneris Latvijas Universitāte un projekta partneri Daugavpils Universitāte, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, RTU Liepāja. 

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 30.06.2026. 

Projekta kopējais finansējums: 3 425 840,00 EUR (Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansējums 2 911 964,00 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums  513 876,00 EUR).


Citi raksti