Pieredzes stāsts: maģistrantūra ir mērķtiecīgiem cilvēkiem

Pieredzes stāsts: maģistrantūra ir mērķtiecīgiem cilvēkiem

Maģistrantūras studijas programmas, kaut arī īsākas nekā bakalaura studiju programmas, vērtējot pēc laika perioda, ir koncentrētākas un padziļinātākas. Lai izvēlētos studēt šajā līmenī, nepieciešama mērķtiecība. Tā uzskata Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes maģistra studiju programmas “Izglītības zinātnes” absolvente Kitija Kuduma.

Starp izglītību un tehnoloģijām

Mana līdzšinējā profesionālā darbība ir saistīta ar tehnoloģijām un izglītības lauku. 2016. gadā sāku strādāt Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā, kur pirmoreiz atvērām interešu izglītības programmu “Robotika”. Neatsverama pieredze iegūta, strādājot arī kā gidei un nometņu vadītājai, tobrīd Liepājā ienākušajā zinātkāres centrā. Savukārt, kopš 2018. gada mana sirdslieta saistīta ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centru. Paralēli tam vadu ar tehnoloģijām (robotiku, programmēšanu, 3D printēšanu, digitālo druku) saistītas interešu izglītības programmas Ventspils Digitālajā centrā. Neapšaubāmi visa mana līdzšinējā profesionālā darbība ir saistīta ar izglītību, vienlaikus ne tik tradicionālā izpratnē, jo mani saista tieši tie izglītības procesi, kas saistīti ar tehnoloģiju integrēšanu mācību procesā. Tā kā bakalaura grādu esmu ieguvusi informācijas tehnoloģijās, tad maģistra līmeņa studijas izglītības zinātnēs saistu ar sava veida parādu par ilgstošu darbību izglītības sektorā.

Iespēja iepazīt augstas raudzes mācībspēkus

Par visvērtīgāko, kas iegūts, studējot maģistrantūrā, uzskatu iespēju iepazīt Latvijas Universitātes izglītības zinātņu augstas raudzes mācībspēkus. Ļoti novērtēju arī to, ka studiju laikā radās lielāka izpratne par izglītības nozari un to, ka elementāru risinājumu izglītības izaicinājumiem nav, nozares komplicētības dēļ. Turklāt tiekšanās pēc autonomiem risinājumiem nozares iekšienē, ir kā mēģinājums kaut ko “izraut no konteksta”, jo visas nozares ir, tā teikt, savienotas. Šeit noteikti gribu iestarpināt, ka būtisku daļu no studijās iegūtajām zināšanām un izpratnes kopumā devis studiju kurss, kas bija radīts, lai  sekmētu sistēmpieejas izpratni izglītības vadībā. Veicot pētniecisko darbību, ir arī iegūta spēja konceptualizēt un vispārināt idejas, teorijas, notikumus.

Piemērota mērķtiecīgiem un vienlaikus pazemīgiem cilvēkiem

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes maģistra studiju programmu “Izglītības zinātnes” iesaku mērķtiecīgiem, ambicioziem, bet reizē arī pazemīgiem un ar izglītības nozari saistītiem cilvēkiem. Mērķtiecīgiem tāpēc, ka studiju procesā uzdotie mājasdarbi ir bijuši gana abstrakti un plaši. Līdz ar to, nepieciešama mērķtiecība, lai panāktu sev vēlamo rezultātu. Tas pārklājas arī ar nosaukto otro īpašību – ambiciozumu. Tomēr, man šķiet, ka ne visiem mērķtiecīgiem cilvēkiem piemīt ambīcijas, kas šajā studiju programmā ir svarīgi, jo tiek gatavoti [izglītības] vadības cilvēki. Un trešā, bet ne mazāk svarīgā īpašība, ko nepieciešams izvērtēt, ir spēja būt pazemīgam – iedomība, kas var nākt līdz ar ambīcijām, jāatstāj ārpusē. Pazemība ir nepieciešama it sevišķi tad, ja maģistrantūra izvēlēta pēc tam, kad kā praktiķis esi strādājis nozarē. Gadu gaitā gūtā pieredze mēdz radīt maldīgu priekšstatu par vispārpieņemtu pasaules lietu kārtību. Taču studiju laikā, klausoties pasniedzējos un kursabiedru pieredzē, var izrādīties, ka iepriekš zinātais ir vien subjektīvas vai pat salīdzinoši niecīgas zināšanas attiecībā pret visu zināšanu plašumu kopumā. Proti, uzsākot studijas maģistrantūrā, ir jābūt atvērtam un gatavam tam, ka jaunās zināšanas un citu cilvēku gūtā pieredze ne vienmēr saskanēs  ar tavu viedokli.

Uzzini vairāk par pedagoģijas un izglītības zinātņu studiju iespējām! 

Par doktora studiju programmu “Izglītības zinātnes” plašāka informācija pieejama šeit: https://www.lu.lv/studijas/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/magistra-limena-studijas/izglitibas-zinatnes/


Citi raksti