Mums vairāk jānovērtē izglītības sniegtās iespējas

Mums vairāk jānovērtē izglītības sniegtās iespējas

Domājot par studijām, sākotnēji prātā nāk tieši bakalaura vai maģistra studiju programmas. Taču par studentiem, kas studē doktorantūrā, dzirdams mazāk. Tajā pašā laikā arī doktorantūras studiju programmas ir gana pieprasītas. Piemēram, Alise Oļesika, kas pašlaik studē Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes doktorantūras studiju programmā “Izglītības zinātnes”, jau vairākus gadus zināja, ka vēlēsies iegūt arī doktora grādu.

Par skolotāju vēlējos kļūt jau vidusskolā

Esmu no Rīgas, kur absolvēju Rīgas Angļu ģimnāziju. Pēc tam iestājos Latvijas Universitātē, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, ieguvu profesionālo bakalaura grādu izglītībā un pirmsskolas un sākumizglītības skolotāja kvalifikāciju. Pēc pusgada iestājos maģistra studiju programmā “Pedagoģija” un ieguvu izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā. Tagad turpinu studijas doktorantūrā augstskolu kopīgajā doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes”. 

To, ka vēlos būt skolotāja, zināju jau vidusskolā. Man ļoti patika strādāt ar bērniem, jo iepriekš biju piedalījusies vairākās bērnu nometnēs un atskārtu, ka man viegli izdodas atrast kopīgu valodu ar viņiem. Tomēr, studējot bakalaura līmenī, pārliecinājos, ka vēlos strādāt akadēmiskajā vidē un veidot karjeru šajā virzienā. Sākotnēji tas bija tikai idejas līmenī. Studiju laikā gan bakalaura līmenī, gan maģistra līmenī es sastapos ar docētājiem, kas mani iedrošināja un ieteica studijas turpināt, satiku arī  brīnišķīgus kursabiedrus, kas arī bija ļoti palīdzoši un atbalstoši. Visu šo faktoru salikums mani ļoti motivēja neapstāties un virzīties tuvāk savam mērķim.

Mērķis vairāku gadu garumā

Studijas doktorantūrā bija mans mērķis vairāku gadu garumā. Es ļoti novērtēju formālās izglītības iespējas un priecājos, ka Latvijā tiešām var iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību, tāpēc brīžiem ir skumji, ka cilvēki to nepietiekami novērtē. Uzskatu, ka mums ir jāmācās visu mūžu, jo zināšanu apguve nav ierobežota. Tas ir bezgalīgs process visa mūža garumā.

Es priecājos un novērtēju, ka man ir šī privilēģija mācīties no Latvijā labākajiem izglītības zinātņu nozares zinātniekiem – pētniekiem un profesoriem. Tāpat prieks par iespēju konsultēties pie viesprofesoriem no dažādām valstīm, piemēram, Vācijas vai ASV. Liels ieguvums ir arī tas, ka visas iegūtās zināšanas un pieredze šajās studijās man lieti noder mana promocijas darba izstrādē, jo programma ir veidota tā, lai mērķtiecīgi virzītu doktorantu uz gala rezultātu.

Doktorantūra veido jaunos zinātniekus

Studijas doktorantūras līmenī ļoti atšķiras no studijām bakalaura un maģistra līmenī. Tās mērķtiecīgi veido doktorantus par jauniem zinātniekiem un attīsta zinātnisko pratību citā dimensijā.  Doktorantūras līmenī ir jādod savs ieguldījums, sava iepriekšējā pieredze, tādēļ ir brīnišķīgas iespējas piedalīties konferencēs ar referātiem, diskutēt dažādos semināros, klausīties lekcijas un vieslekcijas, kā arī, protams, izstrādāt savu promocijas darbu. Tā ir izteikta pētniecība, nevis tikai studijas.

Īpaši izceļams arī tas, ka šī ir vienīgā kopīgā doktora programma Latvijā, ko īsteno četras universitātes: Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.  Tādēļ tiešām ir lieliski lekcijās satikt arī citu augstskolu doktorantus un dalīties ar viņiem pieredzē, kā arī uzklausīt viņu pieredzi un aktualitātes izglītības jomā.

Plašs programmas pielietojums

Uzskatu, ka doktora studiju programma “Izglītības zinātnes” ir piemērota, kā praktizējošiem skolotājiem, tā arī tiem, kas strādā, piemēram, izglītības pārvaldē, izglītības politikā vai administratīvos amatos, kā arī tiem, kas vēlas saistīt savu turpmāko dzīvi ar zinātni. Tā sniedz padziļinātāku izpratni par izglītības zinātnēm, tās teorijām, metodoloģiju, dažādiem pētījuma dizainiem, palīdz izprast daudzveidīgus zinātniskās komunikācijas un pētniecības ētikas aspektus, kā arī atklāj inovatīvo izglītības zinātņu nozarē. Viss iepriekšminētais ir ļoti noderīgs arī profesionālajā darbībā.

Uzzini vairāk par pedagoģijas un izglītības zinātņu studiju iespējām! 

Par doktora studiju programmu “Izglītības zinātnes” plašāka informācija pieejama šeit: https://www.lu.lv/studijas/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/doktorantura/izglitibas-zinatnes/


Citi raksti