Būt daļai no pārmaiņām

Būt daļai no pārmaiņām

Pašlaik aizvien vairāk ir pamanāms tas, ka cilvēki sevi pilnveido visa mūža garumā, apgūstot pat vairākas profesijas vai arī vienkārši iegūstot papildu izglītību kursos, semināros vai studiju programmās. Annu Luīzi Bērziņu no Rīgas uzsākt studijas Latvijas Universitātes maģistra studiju programmā “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” pamudināja iedvesma, kas iegūta darba vietā.

Vēlme studēt augstākos līmeņos bijusi vienmēr

Pirms uzsāku studijas šajā programmā, biju studējusi socioloģiju bakalaura līmenī un devusies arī Erasmus apmaiņas programmā uz Gentes universitāti Beļģijā. Vienmēr biju domājusi mācīties universitātē arī augstākos līmeņos, taču pēc bakalaura iegūšanas un gandarījuma ātras pazušanas, šī vēlme nedaudz pagaisa. Laikam ejot, sapratu, ka man pietrūkst mentālās stimulācijas, ko man dod mācīšanās un pētniecība. Tāpēc pieņēmumu lēmumu atgriezties pie studijām. Vienīgais, ko vēl gaidīju, bija īstā programma, kas uzrunā un dod sajūtu, ka no tā, ko es mācos, ir pievienotā vērtība ne tikai man, bet arī sabiedrībai kopumā.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes jauno studiju programmu “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” izvēlējos iepriekšējā darba negaidītas iedvesmas vadīta. Toreiz strādāju nelielā uzņēmumā, kas veica dažādus pētījumus, un kur man uzdeva vadīt intervijas Izglītības un zinātnes ministrijas pētījumam. Iepriekš nebiju saskārusies ar formālās izglītības pētniecību, taču šeit man bija iespēja intervēt vairākus jomas profesionāļus. Interviju gaitā satiku tik daudz centīgu skolotāju un direktoru, ka man mainījās domas par skolu kā institūciju. Tāpēc nolēmu, ka vēlos būt daļa no šīm pārmaiņām pozitīvā virzienā.

Iespēja izmēģināt tehnoloģijas iedrošinošā vidē

Studiju procesam ir vairāki pozitīvie aspekti, taču viens no svarīgākajiem ir fantastiskie kursabiedri. Mēs visi esam tik dažādi, bet reizē tik atvērti dalīties ar savām pieredzēm, ko nevienā citā formālā izglītības programmā neesmu pieredzējusi. Par to noteikti arī jāpasakās pasniedzējiem, jo mums tiek dotas iespējas mācību procesā dalīties arī ar savu līdz šim iegūto pieredzi. 

No zināšanām esmu ieguvusi daudz jauna, jo tēma ir pilnīgi cita, nekā manās iepriekšējās studijās. Viens no lielākajiem un interesantākajiem tematiem ir programmēšana. Jau sen to gribēju pamēģināt, bet nezināju, ar ko sākt, un baidījos, taču sapratu, ka var arī tādi ne-matemātiskie domātāji kā es tikt galā. Taču kopumā galvenais – ir iespēja izmēģināt dažādas tehnoloģijas strukturētā un iedrošinošā vidē ar citiem centīgiem un patiesi ieinteresētiem cilvēkiem. Šajā programmā ir arī ļoti daudz praktisku un grupu darbu. Tik daudz iepriekš neesmu pieredzējusi citās programmās un jomās.

Noderēs skolotājiem, kas vēlas attīstīties

Šī maģistra studiju programma noteikti noderēs skolotājiem, kuri nezina savu nākotnes tēmu izglītībā, vai domā, kur sevi attīstīt vai virzīt, jo šeit ir iespējams iepazīties ar dažādām tehnoloģijām izglītības kontekstā. Var redzēt, ka man un citiem kursa biedriem bez iepriekšējas pedagoģiskās pieredzes paplašinās skats par skolu, izglītības sistēmu, sabiedrību un to saistību ar tehnoloģijām. Ļoti noder iespēja testēt dažādas tehnoloģijas un ieskats izglītības teorijās. Tas īpaši noderēs tiem, kas nāk no citām nozarēm, lai attīstītu pamatprasmes dažādās radošajās datorprogrammās. Turklāt tas nodrošina ļoti daudz iespēju pieredžu apmaiņai savā starpā.

Man patīk, ka manā prātā rodas daudz jaunu ideju, kas pirms studiju uzsākšanas un kursa biedru iepazīšanas nebūtu iespējamas. Tāpēc noteikti var teikt, ka šī programma noder ne tikai skolotājiem, kam ir vēlme paaugstināt savu profesionālo pakāpi ar tehnoloģijām, bet arī citu nozaru pētniekiem vai radošajiem profesionāļiem, kas vēlas darīt savu darbu ar jēgu un skatu uz nākotni.

Uzzini vairāk par pedagoģijas un izglītības zinātņu studiju iespējām! 

Par maģistra studiju programmu “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” plašāka informācija pieejama šeit: https://www.lu.lv/studijas/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/magistra-limena-studijas/inovativas-tehnologijas-un-dizains-izglitibai/.


Citi raksti