Ar iejūtību pret bērnu un ar mīlestību pret darbu

Ar iejūtību pret bērnu un ar mīlestību pret darbu

Skolā par bērnu izglītību un attīstību rūpējas ne tikai latviešu valodas vai matemātikas skolotāji, bet arī speciālie pedagogi, kam reizēm var būt pat vēl lielāka nozīme bērnu mācīšanās procesā. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas maģistra studiju programmas “Speciālais pedagogs” absolvente Olga Buša uzsver, ka vienai no speciālā pedagoga galvenajām īpašībām jābūt empātijai.

Neplānoju kļūt par skolotāju

Pirms iestājos Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas maģistra studiju programmā “Speciālais pedagogs”, iepriekš biju ieguvusi bakalaura gadu Latvijas Lauksaimniecības universitātē kā mājturības un vizuālās mākslas skolotāja. Taču, godīgi sakot, sākotnēji nebiju plānojusi, ka pēc studijām arī strādāšu par skolotāju. Bet, kad ceturtajā kursā man vajadzēja atrast prakses vietu, es pieteicos vakancei kādā Jelgavas skolā, kur bija mācījies mans bērnības kaimiņš. Zināju, ka tur mācījās bērni ar uzvedības problēmām, taču neko vairāk. Kad tur ierados, uzzināju, ka skolā mācās arī bērni ar smagiem garīgāk attīstības traucējumiem, un citiem attīstības  traucējumiem. Es, protams, sākotnēji nobijos no šāda amata, un arī skolas direktore nebija pārliecināta, ka spēšu apvienot studijas un darbu. Taču pēc nedēļas viņa man zvanīja, piedāvāja darbu un aicināja izmēģināt savus spēkus. Tā nu sanāca, ka ceturtajā kursā vajadzīgo praksi ieguvu jau strādājot. Lai strādātu ar skolēniem, kuriem ir speciālās vajadzības, bija nepieciešams paralēli sestdienās apgūt speciālās izglītības kursus, lai varētu strādāt šajā skolā.

Maģistra grāds iegūts praktisku apsvērumu dēļ

Kādu laiku pēc studijām man tika piedāvāts darbs vispārizglītojošā izglītības iestādē – Babītes vidusskolā. Lai varētu pilnvērtīgāk strādāt un nevajadzētu regulāri apmeklēt kursus, nolēmu studēt maģistrantūrā. Var teikt, ka šo studiju programmu izvēlējos praktisku apsvērumu dēļ. Taču tajā pašā laikā es arī ļoti novērtēju iegūtās zināšanas un pasniedzējus, kas dalījās savā pieredzē. Protams, darbā ļoti noder arī apgūtā teorija, bet visvairāk atmiņā palikusi tieši pašu pasniedzēju gadiem krātā pieredze, ar ko viņi labprāt dalījās tālāk.

Tāpat arī nevar salīdzināt tālākizglītības kursus un pilnu studiju programmu par konkrēto tēmu. Protams, kursos tu iegūsti vispārīgās zināšanas, ir daudz grupu darbu, taču studijās tas viss ir daudz nopietnāk, jo katrā mācību priekšmetā ir noslēguma darbs – eksāmens vai ieskaite.

Programma tiem, kas jau strādā pedagoģijā

Manuprāt, šī programma ir daudz piemērotāka cilvēkiem, kas jau kādu laiku strādā izglītības nozarē vai ir saskārušies ar pedagoga darbu. Protams, nevienam no mums skolas vide nav sveša, taču, ja kādu laiku esi bijis pedagogs, tad tu uz lietām skaties citādāk. Piemēram, es, studējot maģistrantūrā, jau biju ar savu pieredzi, zināšanām. Līdz ar to man bija vieglāk saprast, ko “paņemt” no studijām un kā to pielietot savā profesionālajā darbā. 

Taču kopumā studiju programmā es visvairāk novērtēju tās praktisko aspektu. Piemēram, kad mācījāmies par to, kā strādāt ar bērniem ar redzes traucējumiem, mēs braucām uz Strazdumuižas vidusskolu un attīstības centru Rīgā, kur bija iespējams redzēt klātienē braila raksta mašīnas un citus rīkus, kas ikdienas darbā tiek izmantoti, kā arī iepazīties ar mācību vidi, speciālistiem. Līdzīgi bija arī, kad mācījāmies par skolēniem ar dzirdes traucējumiem un devāmies uz Valmieras Gaujas krasta vidusskolu un izglītības centru.

Speciālajam pedagogam nepieciešama empātija

Droši var teikt, ka speciālā pedagoga darbs vispārizglītojošajā skolā un speciālajā izglītības iestādē atšķiras. Piemēram, vispārizglītojošajā skolā ar bērniem iespējams strādāt individuāli vai mazās grupās. Tas, manuprāt, samazina skolotāja izdegšanas risku un palīdz ar katru bērnu sasniegt lielāku progresu – vieglāk redzēt ieguldītā darba rezultātus. Taču, lai vai kādā iestādē pēc tam tiks strādāts, speciālajam pedagogam ir jābūt divām ļoti svarīgām īpašībām – empātijai un mīlestībai gan pret bērniem, gan pret savu darbu.

Uzzini vairāk par pedagoģijas un izglītības zinātņu studiju iespējām! 

Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā pieejamajām studiju programmām jaunajiem pedagogiem plašāka informācija pieejama šeit: https://www.rta.lv/izglitibas-fakultate


Citi raksti