Pedagoģija sniedz priekšstatu arī par cilvēkiem kopumā

Studijas augstskolā ir nozīmīgs solis karjeras attīstībā ne tikai cilvēkiem, kas uz augstskolu dodas uzreiz pēc vidusskolas, bet arī tiem, kas vēlas sevi pilnveidot un paplašināt savas zināšanas. Emanuels Putāns pašlaik studē Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs”. Lai  gan darba pieredze bijusi jau iepriekš, arī studiju laikā iespējams apgūt daudz ko jaunu. 

Iedvesmoja darbs pirmsskolas izglītības iestādē 

Pirms stāšanās Latvijas Universitātē un izvēlētajā 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs” mācījos Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā. Pēc tam nedaudz apguvu arī teoloģiju un austrumu valodas.  

Vairāku gadu garumā biju strādājis pirmsskolas izglītības iestādē, un tieši tas visvairāk iedvesmoja izvēlēties šo mācību programmu. Man īpaši saistoši šķita tas, ka šajā programmā bija iespēja saņemt pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju divu gadu laikā. Turklāt, ja rodas iedvesma, pēc tam var studēt vēl divus gadus, lai saņemtu bakalaura grādu un tiesības mācīt arī sākumskolas vecuma bērnus.  

Attiecas kā pret topošo kolēģi 

Viena no lietām, ko novērtēju studiju procesā, ir pasniedzēju attieksme. Lielākoties pasniedzēji uz mums skatās kā uz topošajiem kolēģiem un tā pret mums arī izturas. Turklāt šajā studiju programmā ir salīdzinoši daudz darbu, kas tiek izstrādāti grupās, attīsta sadarbības prasmes, māca domāt un izteikties. Ir patīkami just, ka tavam viedoklim ir nozīme un ka tas piedalās kopējās diskusijas veidošanā.  

Kaut esmu aizvadījis tikai pirmo studiju gadu, ieguvumu jau ir daudz – esmu paplašinājis zināšanas un prasmes par mācību procesa plānošanu un pirmsskolas darba specifiku. Lai gan šajā jomā esmu strādājis iepriekš, tik un tā man ir daudz jaunatklājumu, par kuriem agrāk nebija ne jausmas. Tāpat esmu savam draugu un paziņu lokam piepulcinājis jaunas personības. 

Jāspēj izkāpt no komforta zonas 

Pedagoģija ir nozare, kas sniedz priekšstatu un praktiskas iemaņas ne tikai komunikācijā ar bērniem, bet cilvēkiem kopumā. Tā iemāca atpazīt likumsakarības cilvēka uzvedībā, rada morālu vērtību un tikumu apziņu un sniedz priekšstatu par cieņpilnu attieksmi pret pasauli ap sevi.  

Taču, pirms izvēlēties šo vai jebkuru citu studiju programmu, kas saistīta ar izglītības jomu, svarīgi atbildēt sev uz trim jautājumiem – vai esmu gatavs izaicināt sevi un “izkāpt” no savas komforta zonas? Vai vēlos komunicēt ar bērniem un mācīties kopā ar viņiem? Vai man ir skaidrs, ko plānoju darīt ar iegūtā izglītības dokumenta piedāvātajām iespējām? Ja vismaz uz vienu no jautājumiem atbilde ir apstiprinoša, tad droši var pieteikties studijām, lai apgūtu vajadzīgās zināšanas un spertu pirmos soļus skolotāja profesijas apguvē. 

© 2022 EsiSkolotājs